bob-run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bob-run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bob-run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bob-run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bob-run

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường chạy viết dã