bobsledder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobsledder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobsledder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobsledder.

Từ điển Anh Việt

  • bobsledder

    * danh từ

    người đi xe trượt tuyết