big top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big top.

Từ điển Anh Việt

 • big top

  * danh từ

  lều chính ở rạp xiếc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • big top

  Similar:

  circus tent: a canvas tent to house the audience at a circus performance

  he was afraid of a fire in the circus tent

  they had the big top up in less than an hour

  Synonyms: round top, top