big time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big time.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • big time

    the highest level of an occupation (especially in entertainment)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).