bigeye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bigeye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bigeye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bigeye.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bigeye

    red fishes of American coastal tropical waters having very large eyes and rough scales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).