big tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big tree.

Từ điển Anh Việt

  • big tree

    /'bigtri:/

    * danh từ

    (thực vật học) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) sequoia

Từ điển Anh Anh - Wordnet