big bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big bath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • big bath

    * kinh tế

    tẩy xóa mạnh