big gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big gun.

Từ điển Anh Việt

  • big gun

    /'big'gʌn/

    * danh từ

    (quân sự) pháo

    (như) big_bug

Từ điển Anh Anh - Wordnet