big shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big shot.

Từ điển Anh Việt

  • big shot

    /'big'ʃɔt/

    * danh từ

    (từ lóng) (như) big_bug

Từ điển Anh Anh - Wordnet