bigram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bigram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bigram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bigram.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bigram

    a word that is written with two letters in an alphabetic writing system

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).