bighead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bighead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bighead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bighead.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bighead

    any of various diseases of animals characterized by edema of the head and neck

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).