biggish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biggish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biggish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biggish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • biggish

    somewhat large

    Synonyms: largish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).