big end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big end.

Từ điển Anh Việt

  • big end

    * danh từ

    cái cán của tay quay