big bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • big bank

    * kinh tế

    ngân hàng lớn