big band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big band.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • big band

    a large dance or jazz band usually featuring improvised solos by lead musicians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).