big ben nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big ben nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big ben giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big ben.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • big ben

    clock in the clock tower of the Houses of Parliament, London

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).