big bug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big bug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big bug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big bug.

Từ điển Anh Việt

  • big bug

    /'big'bʌg/

    * danh từ

    (từ lóng) nhân vật quan trọng; quan to, vị tai to mặt lớn