big head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big head.

Từ điển Anh Việt

  • big head

    /'big'hed/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người làm bộ, người tự phụ, người hay vỗ ngực ta đây