big push nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big push nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big push giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big push.

Từ điển Anh Việt

  • Big push

    (Econ) Cú đẩy mạnh.

    + Để một đóng góp vào cuộc tranh luận diễn ra vào thập kỷ 1950 và 1960 về việc tăng trưởng cân đối hay không cân đối là phù hợp nhất cho các nước đang phát triển.