bigenus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bigenus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bigenus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bigenus.

Từ điển Anh Việt

  • bigenus

    giống kép