absorbing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing.

Từ điển Anh Việt

 • absorbing

  /əb'sɔ:biɳ/

  * tính từ

  hấp dẫn, làm say mê, làm say sưa

  an absorbing story: câu chuyện hấp dẫn

  to tell the story in an absorbing way: kể chuyện một cách hấp dẫn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorbing

  * kỹ thuật

  hấp thụ

  xây dựng:

  có tính hút thu

  sự hút thu

  điện:

  việc hấp thụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet