absorbing screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorbing screen

  * kỹ thuật

  màn hấp thụ

  điện tử & viễn thông:

  màn hút thu

  toán & tin:

  màn thu hút