absorbing capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorbing capacity

  * kinh tế

  khả năng hấp thụ

  * kỹ thuật

  khả năng hấp thụ

  năng suất hấp thụ