absorbing chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorbing chamber

  * kỹ thuật

  bình hấp thụ

  môi trường hấp thụ

  điện lạnh:

  buồng hấp thụ