absorbing apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing apparatus

    * kỹ thuật

    bình hấp thụ

    điện lạnh:

    thiết bị hấp thụ