absorbing set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing set

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập hấp thụ