absorbing load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing load.

Từ điển Anh Việt

  • absorbing load

    (Tech) tải hấp thu