absorbing barrier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing barrier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing barrier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing barrier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing barrier

    * kỹ thuật

    màn hấp thụ

    toán & tin:

    rào hấp thụ