absorbing layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing layer

    * kỹ thuật

    lớp hấp thụ