plunge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plunge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plunge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plunge.

Từ điển Anh Việt

 • plunge

  /plʌndʤ/

  * danh từ

  sự lao mình xuống (nước); cái nhảy đâm đầu xuống (nước...)

  (nghĩa bóng) bước liều, sự lao vào (khó khăn, nguy hiểm)

  to take the plunge: liều

  * ngoại động từ

  nhúng, thọc

  to plunge one's hand into hot water: nhúng tay vào nước nóng

  to plunge one's hand into one's pocket: thọc tay vào túi

  đâm sâu vào, đâm ngập vào

  to plunge a dagger into...: đâm ngập con dao găm vào...

  (nghĩa bóng) đẩy vào, làm chìm ngập vào, nhận chìm

  to plunge a country into war: đẩy một nước vào tai hoạ chiến tranh

  to plunge one's family into poverty: đẩy gia đình vào cảnh túng thiếu

  plunged into darkness: bị chìm ngập trong bóng tối

  chôn sâu, chôn ngập (một chậu cây...)

  * nội động từ

  lao mình xuống, nhảy đâm đầu xuống (nước...)

  to plunge into the river: lao mình xuống nước, nhảy đâm đầu xuống sông

  lao vào, lao lên, lao xuống

  to plunge into a difficulty: lao vào một công việc khó khăn

  to plunge into the room: lao vào phòng

  to plunge upstairs: lao lên gác

  to plunge downstairs: lao xuống cầu thang

  lao tới (ngựa)

  chúi tới (tàu)

  (từ lóng) cờ bạc liều, máu mê cờ bạc; mang công mắc n

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • plunge

  a steep and rapid fall

  dash violently or with great speed or impetuosity

  She plunged at it eagerly

  begin with vigor

  He launched into a long diatribe

  She plunged into a dangerous adventure

  Synonyms: launch

  cause to be immersed

  The professor plunged his students into the study of the Italian text

  Synonyms: immerse

  fall abruptly

  It plunged to the bottom of the well

  Synonyms: dump

  Similar:

  dip: a brief swim in water

  immerse: thrust or throw into

  Immerse yourself in hot water

  dive: drop steeply

  the stock market plunged

  Synonyms: plunk

  dunk: immerse briefly into a liquid so as to wet, coat, or saturate

  dip the garment into the cleaning solution

  dip the brush into the paint

  Synonyms: dip, souse, douse

  steep: devote (oneself) fully to

  He immersed himself into his studies

  Synonyms: immerse, engulf, engross, absorb, soak up