absolute volt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute volt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute volt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute volt.

Từ điển Anh Việt

  • absolute volt

    (Tech) volt tuyệt đối