absolute demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute demand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute demand

    * kinh tế

    nhu cầu tuyệt đối