absolute phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute phase.

Từ điển Anh Việt

  • absolute phase

    (Tech) vị tướng/pha tuyệt đối