absolute level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute level.

Từ điển Anh Việt

  • absolute level

    (Tech) mức tuyệt đối