absolute alarm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute alarm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute alarm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute alarm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute alarm

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    báo động tuyệt đối