giảm thuế trong Tiếng Anh là gì?

giảm thuế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm thuế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giảm thuế

  to cut taxes; to reduce taxes

  sự giảm thuế tax cut; tax reduction; tax relief

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giảm thuế

  * verb

  to reduce taxes

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giảm thuế

  to lower, reduce, cut taxes