giảm phát trong Tiếng Anh là gì?

giảm phát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm phát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm phát

    deflation

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm phát

    deflation