giảm nhẹ trong Tiếng Anh là gì?

giảm nhẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm nhẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giảm nhẹ

  * đtừ

  to cut down, to lighten

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giảm nhẹ

  * verb

  to cut down, to lighten

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giảm nhẹ

  to cut down, lighten