giảm nhanh trong Tiếng Anh là gì?

giảm nhanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm nhanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm nhanh

    * dtừ

    run