giảm âm trong Tiếng Anh là gì?

giảm âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm âm

    attenuation (of sound)

    cái giảm âm (âm nhạc) dampers