giảm đi trong Tiếng Anh là gì?

giảm đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giảm đi

  * dtừ

  decrease

  * ngđtừ

  temper, remit, lessen

  * nđtừ

  remit

  * thngữ

  to grow down, to grow downwards

  * ttừ

  remissive, relaxing, diminished