giảm đau trong Tiếng Anh là gì?

giảm đau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm đau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm đau

    to relieve pain; to kill pain

    uống thuốc này sẽ giảm đau ngay this pill gives immediate relief

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm đau

    to relieve pain, kill pain