giảm chi trong Tiếng Anh là gì?

giảm chi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm chi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm chi

    * dtừ

    economization

    * nđtừ

    economize