giảm nhiệt trong Tiếng Anh là gì?

giảm nhiệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm nhiệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm nhiệt

    febrifugal

    thuốc giảm nhiệt febrifuge

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm nhiệt

    febrifugal