giảm mài xát trong Tiếng Anh là gì?

giảm mài xát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm mài xát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm mài xát

    * ttừ

    anti-friction