giảm sốt trong Tiếng Anh là gì?

giảm sốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm sốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm sốt

    * dtừ

    defervescence

    * ttừ

    febrifugal