giảm dần trong Tiếng Anh là gì?

giảm dần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm dần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giảm dần

  * dtừ

  lysis, fade-out

  * ngđtừ

  pare

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giảm dần

  to reduce gradually, little by little