sweep voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep voltage

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điện áp quét