sweep efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep efficiency

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiệu quả khai thác