sweep angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep angle

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    góc mũi tên xuôi (cơ cấu bay)